Bar London Holidays

 • Vyacheslav Boytsov
  Somoni
  Dmitry Krylov
  live vocal
 • Giorgi Poliaskas Somoni, Vyacheslav Boytsov Vika Grand | live vocal Aleksey Ronov | guitar
 • Dmitry Krylov
 • Vyacheslav Boytsov
 • Somoni
 • Giorgi Poliaskas
 • Waxwood / New York
  Leveldva, Claremont 56 wanderlust musica, shango records, amselcom

  Vyacheslav Boytsov
  Somoni
  Aleksey Ronov | guitar
 • Vanya Vega | Moscow
  Leveldva, MGPS 89,5 FM

  Giorgi Poliaskas
  Dmitry Krylov
  live vocal